Sarkari Feminism 2010 - 11


Udit

Diksha & Jitender


Priiya, Rahil, Udit & Diksha singing 'pyar hua ikraar hua hai'


Sidharth during his monologue

Udit and Sanyukta

Sanyukta & Sidharth


Diksha, Udit, Sanyukta & Sidharth
Shilpi, Payal & Muntazir

Mime
Muntazir, Jitender & Payal
Priiya & Sidharth